ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

เปิดระบบ วันที่ 11 ก.ค. 2563 เวลา 19.00 น.

ปิดระบบ วันที่ 15 ก.ค. 2563 เวลา 19.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนทุกคนจะต้องลงทะเบียนชุมนุมผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ไม่มีการลงทะเบียนกับครูผู้สอน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 ทุกคนเลือกชุมนุมตามที่นักเรียนต้องการค่ะ