ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 ทุกคนเลือกชุมนุมตามที่นักเรียนต้องการค่ะ